Hönstyfus (salmonella gallinarium).
Det finns för närvarande endast två kända utbrott av denna sjukdom hos höns, i båda fallen hobbybesättningar i NordVästra Götaland.
Jordbruksverket finner i dagsläget ingen orsak till att gå ut med några allmänna restriktioner eller rekommendationer.
 Detta med anledning av att denna typ av Salmonella, inte tillnärmelsevis smittar lika lätt som den vanligare typen av Salmonella.
Salmonella Gallinarium eller hönstyfus är också, liksom andra salmonellatyper en tarmbakterie som utsöndras via träck, men smittar också från höna till kyckling via ägget. Den är alltså inte luftburen Det är viktigt att desinficera ägg innan insättning i kläckare eftersom smittan också kan sitta på skalet. Noggrann rengöring av kläckare är naturligtvis viktig.
Rekommendationen är ändå att vara mycket försiktig med handel av ägg och levande djur.
Misstänker du sjukdom hos dina djur så sälj absolut varken ägg eller djur!
Vid eventuella sammankomster måste djuren hållas väl åtskiljda, alltså inte bur vid bur.
Kartläggning av smittvägarna pågar.
För mer information om sjukdomen, gå in på JV hemsida, sök på: hönstyfus.
 
Smittskydsansvarig i SRF.
Olle Olsson