Ringlista Prydnadsfjäderfä

 

Påfåglar   C 22 D 20
Pärlhöns   F 16 F 16
Rapphöns   K 9 K 9
Stenhöns   K 9 K 9
Bankiva   H 13 J 11
Sonnerat   H 13 J 11
Brudand   J 11 J 11
Gräsand   H 13 H 13
Mandarinand   J 11 J 11
Canadagås   B 24 B 24
Grågås   D 20 D 20
Snögås   C 22 C 22
Dvärg Canadagås   G 15 G 15

 

Tillbaks till Ringbeställningen